Menu Zoeken

Het kan altijd gebeuren dat er goederen foutief besteld zijn, welke u vervolgens zou willen retourneren. Hieronder wordt de te volgen procedure beschreven.

RMA Formulier

Een RMA artikel wordt alleen geaccepteerd indien voldaan wordt aan de hierna vermelde voorwaarden. Het RMA formulier en het unieke nummer dienen telefonisch opgevraagd te worden bij de afdeling bedrijfsbureau. Indien goederen worden aangeleverd zonder RMA nummer, zullen deze geweigerd worden.

  • De goederen dienen te worden aangeboden op kosten en risico van de afzender.
  • De zending dient te zijn voorzien van een volledig ingevuld RMA formulier.
  • Het RMA nummer dient duidelijk leesbaar te worden vermeld op de buitenkant van de zending.
  • Foutief bestelde/ geleverde retourgoederen dienen te worden aangeleverd in de originele, onbeschadigde verpakking. Zonder onbeschadigde, originele verpakking vervalt de garantie en kan geen creditering volgen.
  • Ventilatoren kunnen alleen retour genomen worden mits deze geen gebruikssporen vertonen.
  • U dient de goederen binnen twee kalenderweken na ontvangst van het RMA formulier te retourneren. Na deze periode vervalt de RMA aanvraag en daarmee de mogelijkheid tot retourneren.

Indien aan alle hierboven vermelde voorwaarden is voldaan zullen wij overgaan tot creditering onder aftrek van 25% behandelingskosten.

Speciaal bestelde goederen, transformatoren, filters en schakelaars komen niet in aanmerking voor creditering.