Menu Zoeken

VLA bestekken Rijksvastgoedbedrijf

 

‘Dit VLA bestek is een uniek, praktisch document (checklist) dat wordt gebruikt bij de kwaliteitsverbetering
van het totale klimaatsysteem in gebouwen zonder het belang van energiebesparing uit het oog te verliezen. Doel is een comfortverbetering van het binnenklimaat van een gebouw: kantoor en overige utiliteit. Hoewel comfortverbetering niet hand in hand gaat met energiebesparing, staat het ook zeker niet los van elkaar, zo blijkt overduidelijk uit dit bestek.

0e8ecaff54c5433dbcba86fd6b8c6784[1]

VLA en Rijksvastgoedbedrijf (voorheen RGD) hebben elkaar gevonden om verschillende redenen. VLA was op zoek naar de kwaliteitsverbetering van het totale klimaatsysteem, terwijl de RVB zich richtte op comfortverbetering van haar kantoorgebouwen. Vanwege de bezuinigingen bij de overheid zocht de RVB expertise buitenshuis. Uiteindelijk hebben partijen de krachten gebundeld.

De drie bestekdelen:

  • Het onderhoud en beheer van het geïnstalleerde klimaatsysteem;

(Download : RVB-Onderhoud bestekdocument)

  • De ontwikkeling en het ontwerp van het klimaatsysteem;

(Download : RVB-Ontwerp bestekdocument)

  • De installatie- en montage van het klimaatsysteem;

(Download : Installatie bestekdocument)

De ontwerpfase resulteert in een oplevercertificaat. De installateur accepteert het ontwerp van de adviseur en gaat aan de slag met de installatie. Is de installatie voltooid, dan komt er een opleverdocument op tafel. In feite de start van de onderhoudsfase. Concreet betekent deze werkwijze dat alle betrokken partijen kunnen worden aangesproken op de geleverde prestaties. Dat maakt dit document/bestek zo bijzonder. Het is een praktische checklist met concrete

afspraken tussen aannemer en opdrachtgever! Maar het is ook een “levend” document waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan voorkomende praktijksituaties.

Dit bestekdocument m.b.t. onderhoud is beschikbaar voor iedereen die betrokken is bij de verbetering van het binnenklimaat van gebouwen. De RVB zal als eerste in Nederland het bestekdocument gaan gebruiken om de prestaties van (bestaande) klimaatinstallaties in kantoorgebouwen te verbeteren. Tevens moet dit
er voor zorgdragen dat de levensduur van het betreffende klimaatinstallaties wordt verlengd, wat leidt tot kosten reducering van de totale productlevenscyclus van de klimaatinstallatie.
De VLA is bijzonder trots dat alle aangesloten leveranciers hebben meegedaan met de ontwikkeling van het bestekdocument. Gezamenlijk is gezocht naar de beste oplossing om maximale prestaties van klimaatsystemen/installaties te verkrijgen. Een uniek wapenfeit dat geen enkele individuele fabrikant voor elkaar had gekregen en alleen mogelijk is gemaakt door de bundeling van kennis.’