Menu Zoeken

ErP 2018 Luchtbehandelingskasten

De Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014 bevatten eisen voor het ecologisch ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen. Doel van de verordening is een reductie van het energiegebruik door ventilatie van gebouwen met 45%. De beide verordeningen zijn een uitwerking van de Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG (Energy related Products, ErP) en hebben een directe juridische werking binnen de EU.

De brancheverenigingen Uneto-VNI (installatiebedrijven) en FME-VLA (leveranciers van luchtbehandelingsapparaten) kregen in de afgelopen periode veel vragen van leden over de correcte toepassing van de ErP verordeningen in de praktijk.

Op verzoek van deze beide brancheverenigingen heeft ISSO dit interpretatiedocument opgesteld om een eenduidige toepassing van de verordening mogelijk te maken. In dit interpretatiedocument worden de mogelijke onduidelijkheden in de verordening besproken en wordt de afgesproken interpretatie vastgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal praktijkvoorbeelden waarin de van toepassing zijnde voorschriften uit de verordening toelichting nodig hebben.

Bij het opstellen van dit rapport is dankbaar gebruik gemaakt van de al beschikbare interpretatiedocumenten van de VLA en de EVIA-Eurovent samenwerking.

 

Publicatie _ ISSO-rapport 10740 ERP2018