Menu Zoeken

LCC-Tool (Life Cycle Cost)

De LCC berekening biedt u de mogelijkheid om verschillende LBK’s te vergelijken met betrekking tot energiegebruik en CO2 uitstoot. Op deze wijze is een goed en op exploitatie gericht ontwerp voor uw project mogelijk. De berekening is geheel conform DIN V 18599-3 en VDI 2067-1 en is opgenomen als eis in het VLA bestek: ontwerp luchtbehandelingssystemen 20160101-03. Dit bestek wordt ook door de RVB gebruikt bij aanbesteding van kantoor gebouwen. De invoer van de berekening houdt volledig rekening met de Nederlandse energie- en gasprijzen en is ook toepasbaar bij energiegebruik uit andere bronnen.

vla knop 3

(Druk op VLA logo voor start berekening)

De berekening is tot stand gekomen met de leden van de VLA focus groep LBK en de TC LBK.
AL-KO Luchttechniek B.V.; DencoHappel Nederland B.V.; Monair B.V.; Ned Air B.V.; Rosenberg Ventilatoren B.V.; Systemair B.V.; TROX Nederland B.V.; Verhulst Klimaattechniek B.V.; Wolf Energiesystemen.