41,949 ton CO2 Compensatie

Met dit certificaat is het zichtbaar dat wij 41,949 ton CO2 hebben gecompenseerd met het product Terberg Greenlease middels VCS credits in 2020. Compensatie vindt plaats via de speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten. Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht. De geselecteerde projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen. Download het certificaat hier.