Covid-19 en luchtbehandeling

De REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, heeft een tweede versie (3 april 2020) van het “COVID-19 guidance document” gepubliceerd voor het beheer van luchtbehandelingsinstallaties in combinatie met het virus.

Uit het oogpunt van veiligheid houdt dit document rekening met het belang van hygiënische ventilatie.

Graag willen wij onze relaties en klanten adviseren over de belangrijkste maatregelen uit dit document:

• Hou de luchtbehandelingsinstallatie in hoog debiet van 2 uur voor tot 2
uur na bedrijfstijd
• Schakel de luchtbehandelingsinstallatie buiten deze tijden nooit uit
maar gebruik een lager debiet
• Ventileer met 100% verse buitenlucht en recirculeer niet (sluit de
recirculatie klep)
• Hou de toiletafzuiging in continu bedrijf
• Spoel de toiletten door met gesloten deksel
• Handhaaf de normale instellingen voor verwarming, koeling en
bevochtiging
• Handhaaf normaal onderhoud van de installatie

Voor meer informatie is het document online beschikbaar:

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf

Neem bij vragen contact op met uw accountmanager of met: Ir. Gertjan Middendorf, Manager Kenniscentrum Rosenberg, g.middendorf@rosenberg.nl