BaOpt

BaOpt

Luchtbehandeling en ventilatie spelen een steeds grotere rol in het creëren van een goed werk- en leefklimaat. Goede luchtbehandeling zorgt voor comfort maar speelt ook een belangrijke rol in de energieprestaties van een gebouw.

Met een conventionele luchtbehandeling wordt een gerichte stroming opgewekt en mengt de toegevoerde lucht moeizaam met de aanwezige lucht. Hoge constante luchtstromen (worp) zijn nodig om het systeem te kunnen laten functioneren. Dit is verre van comfortabel. Temperatuur eilanden, verontreinigde lucht in delen van de ruimte en –de grootste klacht van gebruikers- tocht, zijn bekende problemen. In meer dan de helft van de Nederlandse kantoren bestaan klachten over het binnenklimaat.

 

De oplossing is even simpel als effectief. In plaats van gerichte luchtstroming verzorgt het BaOpt systeem een ongerichte stroming. De toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte worden perfect gemengd. Warmte onder het plafond, of koude op de vloer bestaan niet meer. De hele ruimte heeft dezelfde kwaliteit en temperatuur, hierdoor zijn er geen gerichte luchtstromingen meer en dus geen tocht. Ook koudeval langs ramen is verleden tijd.  

 

BaOpt sturing maakt een einde aan een slecht werkklimaat maar is veel breder toe te passen. Musea gebruiken BaOpt voor optimale condities voor hun collecties, tuinders voor betere groeicondities voor hun tomaten en topschaatsers voor nog beter ijs en snellere rondetijden. Het mooie van BaOpt is dat het ook nog (veel) energie bespaart. We verplaatsen veel minder lucht en gebruiken de toegevoerde lucht beter. Dit resulteert in een verlaging van het energiegebruik met tenminste 25%.