Fijnstoffilters

Fijn stof filters

Rosenberg gebruikt fijn stof filters klasse F7 in de toevoer van de Liberty luchtbehandelingskasten. Het betreft de Next Generation HQ filters van fabrikaat ACS. Fijn stof is een vorm van luchtverontreiniging en bestaat uit kleine zwevende deeltjes die bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. De Engelse term voor fijn stof is Particulate Matter. De afkorting daarvan, PM, wordt gebruikt om de maat van de fijn stof aan te geven.

 

Er zijn drie maten fijn stof. Naarmate de diameter kleiner wordt, kunnen de deeltjes meer schade aanrichten.

 

PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter tot 10 µm

PM2,5: deeltjes met een aerodynamische diameter tot 2,5 µm

PM1: ook wel ultra-fijn stof; deeltjes kleiner dan 1 µm

 

De bedreiging die fijn stof voor onze samenleving vormt, is te groot om duimen te blijven draaien. Het is tijd om fijn stof op de korrel te nemen, tijd voor de Next Generation filters die ACS speciaal hiervoor ontwikkelde. Excellente filters die voldoen aan de huidige regelgeving, zeer energiezuinig zijn en bovendien meer dan 70% van het fijn stof afvangen.

Hoe hoger de Minimum Test Efficiency (MTE) waarden, des te beter een filter beschermt tegen fijn stof. Woon je naast een drukke weg, dan zit je zo aan een PM2,5 -waarde van 40 µg/m3, terwijl de WHO 25 µg/m3 aanhoudt als grens. Een synthetisch filter met een MTE van 35%, laat dus nog 65% van de deeltjes door. Met zo’n synthetisch filter heb je binnen evengoed een fijn stof concentratie van 26 µg/m3 die de grens van het WHO dus nog steeds overschrijdt. Dan te bedenken dat die grens ook geen veilige grens is.

Een Next Generation Glasvezelfilter met een beschermfactor van 55% laat nog maar 45% van de deeltjes door. Zo heb je binnen een fijn stof concentratie die met 18 µg/m3 ruim onder de grenswaarde van het WHO ligt. De MTE van het Next Generation glasvezelfilter is dus 20% hoger en bovendien beschermt dit filter 30% beter tegen fijn stof!

 

Voorbeeld:

Jij woont of werkt naast een drukke weg, waar PM2,5 concentraties van ca, 40 µg/m3 buiten heersen. (25 µm/m3 is de grenswaarde van WHO). Als je nu een synthetisch filter in de luchtinstallatie gebruikt, die net een MTE waarden (of beschermfactor) van 35% bereikt, zou het beteken dat nog 65% van de deeltjes naar binnen kunnen komen. Dat zijn dus fijn stof concentraties binnen van ca. 26 µg/m3. Gebruik je een glasvezel filter Next Generation met een beschermfactor van 55%, zo komen alleen nog maar 45% van de deeltjes binnen terecht, wat voor een binnenconcentratie van 18 µg/m3 zorgt onder de WHO grenswaarden! Dus, hoewel het filter zelf maar een 20% hogere MTE-waarden heeft, zorgt hij voor een bijna 31% lagere fijn stof concentratie binnen, dus beschermt hij 31% beter!

Om filters te ontwerpen waarmee je daadwerkelijk fijn stof te lijf kunt gaan, moesten we afstappen van het tot dan toe gebruikte materiaal. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling is in 2013 de Next Generation Glasvezelfilters (HQ-serie) op de markt gebracht. Glasvezel heeft veel voordelen. Het heeft een hoog stofhoudend vermogen, een goede thermische tolerantie en een uitstekende efficiency. Deze Next Generation filters zijn bovendien volledig formaldehydevrij. Dankzij de synthetische voorfilterlaag is het filter nog effectiever en kan het worden geïnstalleerd zonder in aanraking te komen met het glasvezel. De beschermlaag maakt het ook onmogelijk dat er vezels losschieten. Een bijkomend voordeel is de langere standtijd van deze filters. Het dringt meer en meer door dat we een vuist moeten maken tegen fijn stof. Langdurige blootstelling verkort je leven met maar liefst 12 maanden. Kleine concentraties zijn al kankerverwekkend. Voor mensen met hartklachten en aandoeningen aan de luchtwegen kan fijn stof zelfs acuut dodelijk zijn. Door fijn stof uit de woon-, werk- en leefomgeving te weren, wordt onze hele samenleving gezonder. De Next Generation filters van ACS helpen niet alleen gezondheidsproblemen te voorkomen, maar gaan ook concentratieproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid en geïrriteerde ogen tegen.

 

Waarom is fijnstof gevaarlijk?

  • Blootstelling leidt tot een geschatte levensduurverkorting van 12 maanden.
  • Blootstelling verergert bestaande aandoeningen van hart- en vaatstelsel en luchtwegen en longen.
  • Epidemiologische studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks 2.300 tot 3.500 mensen vroegtijdig overlijden aan de acute gevolgen van blootstelling aanfijn stof.
  • Op basis van de langetermijneffecten van chronische blootstelling aanfijn stof zouden in Nederland mogelijk zelfs 12.000 tot 24.000 mensen jaarlijks vroegtijdig overlijden.
  • Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk geen drempelwaarde is aan te geven, waaronder geen negatieve gezondheidseffecten optreden.