Nieuwe tool besmettingskansen

Er is nu een relatie te leggen tussen extra capaciteit van de luchtverversing en de reductie van aerogene besmettingskansen. Met de nieuwe tool kunnen professionals de invloed van ventilatie inschatten op besmettingskansen in onder andere kantoren, scholen en verpleeghuizen.

Het gaat daarbij specifiek om besmetting met corona via aerosolen. De tool kan ook bijdragen aan het maatschappelijk discours over het belang van ruimteventilatie. Bereken het nu zelf met deze handige webtool:

https://indicatorbesmettingskansen.nl/project/bewerken/introductie/

Deze derde tool van Masterplan Ventilatie wordt u aangeboden door ISSO beter weten, beter bouwen, TVVL, VCCN – Vereniging Contamination Control Nederland en Binnenklimaat Nederland.