Op 31 oktober is het wereld bespaardag

Sinds de invoering van de energie-prestatiecoëfficiënt (EPC) in 1995 worden we in de bouw steeds energiezuiniger. Dit besparingstraject gaat nu verder met BENG als nieuwe regelgeving. Per 1-1-2021 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG eisen en (bijna) energieneutraal zijn.

Er worden eisen gesteld aan de 3 BENG indicatoren

BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
BENG 2: Het primair fossiel energieverbruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie in %

De BENG indicatoren worden berekend volgens de NTA 8800 in de visie van de Trias Energetica: eerst beperken van de energievraag vervolgens duurzame energie gebruiken en tot slot efficiënte inzet van fossiele brandstoffen.

Nieuwe reken-rendementen

Door de nieuwe meetmethodes in de NTA 8800 zullen naar verwachting de huidige rendementen voor woningbouw-wtw-toestellen wat naar beneden gaan.

Voor de utiliteit gaan in de praktijk de waardes wat omhoog doordat direct rendementen en opgenomen vermogens gebruikt kunnen worden volgens EUROVENT op basis van de NEN-EN 13053 / NEN-EN 308.

Neem voor meer info contact op met uw accountmanager of met de manager van ons kenniscentrum: g.middendorf@rosenberg.nl