Gestapelde woningbouw

Gestapelde woningbouw

Snel naar:

1 miljoen woningen erbij tot 2030!

Het woonakkoord dat in februari 2021 is gesloten is zowel ambitieus als noodzakelijk. Er moeten woningen bij in Nederland. De helft daarvan zal volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de steden of in binnenstedelijke gebieden worden gebouwd, en dus in hoogbouw worden opgetrokken.  De hoogbouw ofwel gestapelde woningbouw zit dus in de lift.

Energiezuinige woningen en hitte-eiland

Nieuwe woningen zullen gebouwd worden volgens het geldende bouwbesluit en zullen dus zeer goed geïsoleerd zijn. De uitdaging waar hoogbouwwoningen al jaren mee te maken hebben is het hitte-eiland effect. Een fenomeen waarbij de temperatuur in stedelijke gebieden ettelijke graden hoger is dan elders. Goede ventilatie is dan extra belangrijk. Energiezuinigheid van de gebouwen mag niet ten koste gaan van de binnenklimaatcondities en dus het wooncomfort.

gestapelde woningbouw cera systeem hitte-eiland

Luchtbehandelingskasten voor de Zalmhaventoren in Rotterdam

De Zalmhaventoren in Rotterdam geeft ruimte aan circa 260 appartementen en is met 203 meter zelfs het hoogste gebouw van de Benelux.

Het zeer prestigieuze project aan de Maas wordt in samenwerking met specialist STEBOMA voorzien van het Cera systeem met 2 centrale luchtbehandelingskasten. Deze toe-afvoerunits met kruisstroomwisselaar en een luchthoeveelheid van elk 40.000 m³/h zijn vorige maand helemaal naar de top van de toren gehesen. Een hele operatie met kasten van bijna 4 meter breed en 4 meter hoog.

Wij bedanken alle partijen voor de prettige samenwerking.

Verbetering luchtkwaliteit door centrale ventilatie

De gebruikelijke decentrale ventilatiesystemen bestaan vaak uit roosters en een onderdruksysteem. Dit brengt met name in de stedelijk omgeving veel nadelen met zich mee: er wordt vervuilde lucht aangezogen, roosters worden vaak dichtgedaan in verband met tochtverschijnselen of geluidsoverlast en de afzuigventilatiebox maakt vaak geluid bij de noodzakelijke luchtverplaatsing.

Het voordeel in de hoogbouw is dat de concentratie van de luchtverontreinigingen op grote hoogte afneemt. Luchtvervuiling wordt door de wind verspreid en verdund waardoor fijnstofconcentratie bijna evenredige met de hoogte afneemt. De meest optimale plaats voor het aanzuigen van verse lucht is dus centraal en op grotere hoogte in plaats van decentraal en door een gevel- of raamrooster. Door de centrale luchtbehandeling is ook professionele filtering van de buitenlucht mogelijk. Onderhoud in de woningen is hierdoor niet meer nodig.

Centrale warmteterugwinning met uitzonderlijk lage EPC < 0,15

Het door adviesbureau Hiensch en Barcol-Air ontwikkelde systeem is opgebouwd uit een vraaggestuurde gebalanceerde ventilatie controlunit (CERA-unit), die in de  woning wordt geplaatst. De CERA-unit kan ook de woon- en slaapkamer afzonderlijk regelen. De unit wordt gecombineerd met een energiezuinige, centrale Liberty luchtbehandelingskast in CERA uitvoering op het dak. Door het systeem op deze wijze in te richten, wordt het energiegebruik voor de ventilatie en ventilatietransmissie verlaagd met 30% – 50% ten opzichte van conventionele systemen.

gestapelde woningbouw cera binnnenklimaat